Новости

ККС КРсындагы кооперативдердин кызыкчылыгын улуттук деңгээлде колдоо (лоби) жана кооперативдин башкаруу органдарынын потенциалдарын жогорулатуу максатында окуу, консультация иштерин жүргүзүү менен бирге өлкөдө кооперативдик системанын туура түптөлүшүүнүн жана анын өнүгүп-өсүшүнүн үстүндө эмгектенип келет.

Целью анализа является усовершенствование законодательства о кооперативах стране и имплементация рекомендаций и предложений по повышению привлекательности кооперативного движения и дальнейшее развитие сельскохозяйственных кооперативов.