Новости

In order to support the interests of cooperatives in the Kyrgyz Republic at the national level (lobby) and increase the capacity of the cooperative’s governing bodies, CUK is working on the proper establishment and development of the cooperative system in the country, as well as training and consulting.

Кыргыз Республикасында кооперативдин “жаңы моделинин” башталышы 1999-2000-жылдарга таандык. Эң алгач, айылдык финансы институттарын өнүктүрүү макасатында башталган АБР, ГИЗ жана Хельветас Эл аралык уюмдарынын көмөк көрсөтүүсү алдында “Кредиттик союздар” түзүлүп иштеп башташкан. 3-4 жылдан кийин…

Целью анализа является усовершенствование законодательства о кооперативах стране и имплементация рекомендаций и предложений по повышению привлекательности кооперативного движения и дальнейшее развитие сельскохозяйственных кооперативов.