Публикации о СКК

Кыргызстан кооперативдер Союзунун төрайымы Иманбекова Айнура Касымкуловна: “Кооперативдер өнүктүргөн продукциялар дүйнөлүк базарларга бет алды”

В Бишкеке 26 июля, прошел 4-й Форум кооперативов Кыргызстана, ежегодно организуемый Союзом кооперативов Кыргызстана (СКК)- ассоциацией, объединяющей кооперативы страны.